طراحی کاتالوگ

چاپ کاتالوگ

طراحی و چاپ

فروش سررسید

طراحی و چاپ کاتالوگ

خوش آمديد!
دسته بندی
  • پوستر معرفی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها

  • تعداد بازدید : ۶۰۲۳
    تاریخ انتشار : 26 اسفند 1393

پوستر معرفی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها

نام شرکت سفارش دهنده :

پوستر معرفی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها

تاریخ سفارش :

1389/2/4

آدرس اینترنتی :

 

کلاس سایت :

 

تکنیک های استفاده شده :

 

طراح :

داود کاظمی - مهدی جلیلی

توضیحات :

 محورهای کنفرانس:

- تامین مالی پروژه ها

- استراتژی پروژه ها

- انتخاب راهبردی پروژه ها

- توسعه منابع انسانی و ارتباطات

- سیستم های اجرای پروژه و راهبرد های پیمان سپاری

 

کارگاه های تخصصی کنفرانس:

- دفتر مدیریت پروژه

- مدیریت پروژه های بین المللی

- مدیریت و ارزیابی ریسک پروزه ها

- مدیریت استراتژیک کیفیت پروژه ها

- الزامات مدیریت پروژه در ساخت و ساز شهری

- تفکر استراتژیک در مذاکرات قراردادی پروژه ها

- الزامات برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک  پروژ ها

- برنامه استراتژیک از طریق مدل بلوغ مدیریت پروژه

- تجارب کشور چین در مدیریت تغییر برای پیشرفت و توسعه

- مدیریت موفق پروژه های بزرگ، سبد پروژه ها و پروژه های چند گانه

- استراتژی کاهش هزینه های اجرای پروژه از طریق ندیریت پروژه

مقایسه الگو ها و چارچوب های توسعه شایستگی های مدیران پروژه ها

 

کد امنیتی : به اضافه